Alkoholisme og offshore

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

alkohol bildeJeg har en venn som jobber offshore. Han sliter med depresjoner og har et alkoholproblem, det innrømmer han selv. Men jeg tror han inntill nå har klart å holde det adskilt fra jobb, det vil si, han drikker ikke de siste dagene før han skal ut.. Jeg vet at det er krav for offshorearbeidere å ikke være alkoholavhengig, og at de må ha helseattest. Hvordan skal han få hjelp. Jeg er redd for at hvis han går til fastlegen sin med problemet, vil han også miste jobben en periode? Og jeg tror det er jobben som holder ham over vannskorpa. Veldig i tvil om hvordan jeg kan hjelpe.
Kvinne, 30 år fra Troms

Flott at du vil hjelpe en venn! Du skriver at din venn innrømmer at han sliter med depresjoner og har et alkoholproblem. Du kan hjelpe ham ved å støtte han, være der for han og evt. oppfordre han til å besøke legen. Hvis han ønsker hjelp for problemet med alkohol og/eller psykiske problemer må han i utgangspunktet kontakte fastlegen sin som kan henvise han videre til behandling.

På regjeringens nettsider skriver de i avsnitt om helseopplysninger i arbeidslivet at: Rusmiddeltesting i offshore arbeid er i seg selv ikke lov- eller forskriftshjemlet, men er i hovedsak avtale- eller samtykkebasert. Direktoratet for arbeidstilsynet har godkjent et arbeidsreglement, jf. aml. § 71, som inneholdt krav om rusmiddeltesting. Oljeselskapene opplyser at de har en egen rusmiddelpolitikk. Selskapene skal derved ha gjort kjent overfor arbeidstakerne sitt syn på forholdet mellom kravene til «skikkethet» og «sikkerhet» og rusmidler og arbeid. I hovedsak retter selskapenes rusmiddelkrav seg mot personer i såkalte «kritiske» eller «sensitive» stillinger. Dette er stillinger hvor «uoppmerksomhet kan forårsake helse- og sikkerhetsrisiko eller betydelig skade på miljø eller selskapets eiendeler og omdømme», som det heter i et av selskapenes rusmiddelpolitikk og retningslinjer for testing. 

(KILDE: regjeringen.no https://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2001/nou-2001-4/5.html?id=143476).

Slik vi leser reglene, er kravet om rusmiddeltesting samtykkebasert og ikke hjemlet i lov eller forskrift. Dette vil si at legens taushetsplikt er gjeldene. Problemet oppstår i det han tester positivt på en prøve arbeidsgiveren tar av han.

Både han det gjelder og du er velkommen til å kontakte oss på RUStelefonen 08588 mellom 11-19 hver dag (på onsdager mellom 10-21) hvis det er behov for det. Dere kan også chatte med oss på hverdager mellom kl 14-17.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.