Hvor lenge kan man finne stoff thc mm og medisiner i urinen ved utvidet urintest? Hva koster en slik test?
Mann, 35 år fra Hordaland

RUStelefonen svarer:

THC-metabolitter kan påvises i urin fra  5-7 dager ved enkeltinntak, og opptil 6-8 uker  ved hyppig bruk (tallene er veiledende). Vi vet ikke hva du mener med «mm» og hvilke medisiner du har i tankene. Men generelt er påvisningsvinduene («hvor lenge synes det?») like lange enten testen er «utvidet» eller ikke.

Det er flere måter å analysere urin på. Hva du mener med «utvidet test» er ikke klart for oss (og heller ikke for laboratoriene vi har snakket med). Man bruker ulike metoder til ulike formål. For å et faitsvar her, ville man måtte kjenne laboratoriets rusmiddelanalyserepertoar, analysemetoder og tolkingskapasitet. Hvis du vil lese mer om ulike metoder og generelt om analyser av urin finner du en artikkel her.

Hvis du har rekvisisjon fra lege, koster slike tester lite, ca. 50 kroner. Har du ikke rekvisisjon, er det varierende takster – men temmelig mye dyrere.

Legg igjen en kommentar