RUStlf-logoHei, jeg lurte på hvilke stoffer som er de farligste og hvilke som er mindre farlige.
Mann, 14 år fra

Det er et veldig omfattende og vanskelig spørsmål du stiller. Grunnen til at det er et vanskelig spørsmål er at det er mange faktorer som er avgjørende for hvor mye skade et rusmiddel kan gjøre. For å kunne si noe om hvor farlig noe er snakker man gjerne om helseskader og sosiale skader.  Det kan f.eks. være fare for død, andre akutte skader, skader etter lang tids bruk, avhengighet oghvordan det påvirker andre mennesker som f.eks. familie, lokalsamfunn eller hele landet. Vi vil anbefale deg å se på våre faktabrosjyrer om ulike rusmidler. Her vil du kunne lese om mulige skadevirkninger for den personen som eventuelt bruker de ulike rusmidlene. Det er ikke brosjyrer på alle rusmidler, f.eks heroin og legemidler (linker til Folkehelseinstituttets sider).

I Norge er det ingen gradering som skiller på farligheten av rusmidler. Det er narkotikalista som til enhver tid sier hvilke rusmidler som er ulovlige i Norge. I England har man en annen modell som rangerer de ulike ulovlige rusmidlene i kategoriene A (mest farlig), B, C (minst farlig). Det er en artikkel om dette på forskning.no.

Har du andre spørsål om skoleprosjekt anbefaler vi å se på vår side om veiledning til skoleoppgaver.

Legg igjen en kommentar