Samfunnet har ei generell holdning til tobakk og rus, denne skal du som barne- og ungdomsarbeider formidle videre. Hva kan du gjøre i praksis, Hvordan vil du formidle dette, og hvorfor gjør du dette? .
Kvinne, 18 år fra Nordland

Det høres ut som at du har fått en skoleoppgave, og i så fall er det jo du som skal svare på spørsmålene slik at du lærer så mye som mulig. Men vi vil gjerne hjelpe deg med noen linker til sider hvor du kan finne nyttig informasjon.

https://www.sirus.no/Veileder+om+rusforebygging+i+skolen.d25-SMRbUZ1.ips
https://www.forebygging.no/en/
https://rus.no/id/735.0
https://rusinfo.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=22

Legg igjen en kommentar