sprøyte
hva kan du insjere uten å bli veldig dårlig?
Kvinne, 17 år fra Hordaland

Man kan bli dårlig av å injisere alle medisiner og rusmidler. Det kan være farlig blant annet fordi det alltid vil være en risiko for at man setter et bomskudd (ikke treffer en åre), man kan få infeksjoner og man kan risikere å pådra seg sykdommer om utstyret ikke er reint. Man vil også kunne få en annerledes og sterkere rus ved å injisere rusmiddelet rett i blodet, noe som i verste fall kan gi en overdose og påfølgende død.

Hva som er mer eller mindre farlig, er umulig å svare på. Det spørs på dosen, på renheten i stoffet, på personens toleranse og så videre. Men generelt sett er heroin det rusmiddelet som har størst dødelighet ved injisering. Oppløste tabletter kan være farlig å insjiere fordi uoppløste hjelpestoffer som bindemidler, fyllstoffer og glattemidler kan havne som partikler i lungene. Der kan de tette små blodårer og gi lungeemboli (blodpropp i lungene), eller medføre en lokal, kronisk betennelse. Injeksjon av andre stoffer, som for eksempel amfetamin, kan medføre lignende helsefarer, da illegalt stoff alltid er blandet ut med diverse andre substanser.

Legg igjen en kommentar