lsdHei, jeg lurer på hvordan lsd virker ved inntak av dette? hvordan er rusen å hva som event kan bli konsikvenser?
Mann, 23 år fra Hordaland

LSD er et såkalt hallusinogen, en stoffgruppe som påvirker sentralnervesystemet på en slik måte at sanseopplevelser endres.

Effekten av LSD kan variere kraftig avhengig av faktorer som: brukerens psykiske tilstand, forventninger til rusopplevelsen, miljø og ikke minst dosestyrken. Vanligvis gir LSD en følelse av forsterking og endring av følelser, sanser, minner og bevissthet.  I tillegg kan LSD frambringe synsbedrag som bevegende geometriske mønstre, spor etter gjenstander i bevegelse, og skarpe farger. LSD forårsaker ikke hallusinasjoner i ordets rette forstand, men snarere illusjoner og livaktige dagdrømlignende fantasier hvor ordinære gjenstander og erfaringer inntar en helt ny framtoning eller mening.

Rusvirkningene av hallusinogener kan være så skremmende at man ikke ønsker å ta stoffet på nytt. Vanligvis er brukeren klar over at det som oppleves ikke er reelt, men kan gjerne senere i rusen, eller ved bruk av høye doser, likevel ha vansker med å forstå hva som er sansebedrag og hva som ikke er det. Former og farger på objektene forandrer seg. Vanlige kjente tanker eller situasjoner får uante meninger. Man kan ha følelsen av å ”se musikk” eller ”høre farger”. Oppfatningen av tid forandrer seg.

Det er ikke mulig på forhånd å forutse hvilken virkning LSD eller andre hallusinogener kan ha på den enkelte. Effektene kan i løpet av kort tid svinge mellom velbehag og frykt, fra en intens lykkefølelse til angst og panikk og sterke depresjoner. Hallusinasjonene kan være så kraftige at de kan medføre farlig atferd for brukeren. Du kan lese mer om LSD (faktaark fra Folkehelseinstituttet): her.

Legg igjen en kommentar