Iboga

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Hei, jeg viser til telefonsamtale den 26.09.2013 […] og jeg har følgende spørsmål om stoffet Iboga: 1. Hva er dette stoffet og hva inneholder det? 2. Hvilke virkninger gir det? 3. Hvilke tegn og symtomer kan en se på en person som bruker stoffet? 4. Kan stoffet være skadelig eller skape avhengighet? 5. Er det gjort noen forskning på bruk av dette stoffet?
Mann, 31 år fra Møre og Romsdal

 

 

Iboga (Tabernanthe iboga), også kjent som svart klaseormdrue, er en staudebusk som vokser i regnskog. Planten inneholder ibogain, et hallusinogen som stimulerer sentralnervesystemet når det tas i små doser og fremkaller visjoner i høyere doser. Dens gulfargede røtter inneholder en rekke indol alkaloider, først og fremst ibogain, som finnes i høyest konsentrasjon i rotbarken.

1. Hva er dette stoffet og hva inneholder det?
Ibogain er en substans fra planten Tabernanthe iboga (svart klaseormdrue) som vokser vilt i regnskog, spesielt i Vest-Afrika. Ibogain er et hallusinogent indolalkaloid som først ble isolert i 1901, og brukes blant annet i ritualer i bwiti-religionen. Dette er forskjellig fra planten som Statens legemiddelverk advarte mot sommeren 2006; Cimicifuga racemosa rhizoma (klaseormedrue). En større, vitenskapelig database over naturmedisinske substanser oppgir kort at det foreligger for lite vitenskapelige data til å evaluere effekter eller sikkerhet av ibogain. Ibogain er et indolalkaloid og et lengevirkende hallusinogen som i økende grad har blitt kjent for sin anvendelse i behandling av opioid-avhengighet og liknende avhengighets-syndromer.

2. Hvilke virkninger gir det?
Ibogain er et hallusinogent indolalkaloid som har egenskaper som av noen hevdes å være gunstige i behandling av avhengighet. 

3. Hvilke tegn og symtomer kan en se på en person som bruker stoffet?
Ibogain inntatt gjennom munnen er kjent å kunne gi lav puls, lavt blodtrykk, kramper, paralyse og respirasjonsstans. Ved doser store nok til å gi hallusinasjoner er angst og dødsfall også rapportert. Minst åtte dødsfall er mistenkt å skyldes ibogain, og det er foreslått at disse skyldes hjerterytmeforstyrrelser på grunn av ibogains effekter

4. Kan stoffet være skadelig eller skape avhengighet?
Ibogain et et stoff som kan virke lovende til bruk ved avvenning ved misbruk av narkotika (morfinpreparat), men det er også forsøkt brukt ved alkoholavhengighet hvor resultatene også virker lovende. Det spekuleres også i om derivater av ibogain eller metabolitten noribogain kan være bedre alternativer enn modersubstansen. Ibogain er i Sverige klassifisert som «Klasse I: Narkotika som normalt ikke har medisinsk anvendelse, men er ikke omtalt i norske forskrifter. 

5. Er det gjort noen forskning på bruk av dette stoffet?
Vi anbefaler deg å kontakte SIRUS’ bibliotek for alkohol, narkotika og tobakk. Biblioteket er åpent for alle, og de sender ut litteratur på bestilling. 

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.