Jeg har tatt en urinprøve som er sendt inn til Furst. Legen har rekvirert screeninganalyser på blant annet: Amfetamin, Kokain, Benzo , etanol osv… På Furst.no sine sider skriver de følgende: «Dersom det er rekvirert 798 Spesifikk analyse ved positiv screening (noe som det er gjort i mitt tilfelle), vil prøver som er positive på screening bli satt opp på følgende spesifikke analyser. Så ramses en rekke spesifikke rusmiddelanalyser i urin opp. Det jeg lurer på er om hvis prøven slår ut på Amfetamin. Vil de da kun ta spesifikke analyser på Amfetamin eller vil de utføre spesifikke analyser på alle screeninganalysene som er rekvirert?
Mann, 27 år fra Østfold

 

Ut fra det du skriver, samt informasjon på nettsidene til Fürst, forstår vi det slik at dersom din urinprøve er positiv ved screening vil den analyseres for «hele rekken av spesifikke rusmiddelanalyser i urin» som du nevner (U-amfetaminer, U-THC-syre, U-benzodiazepiner, U-kokain, U-opiater og U-Etylglukuronid og Etylsulfat). Vi vil presisere at det er slik vi tolker informasjonen som er tilgjengelig, vi har ikke fått dette bekreftet fra Fürst. Hvis du ønsker å vite helt sikkert anbefaler vi deg å kontakte Fürst på tlf 22 90 95 00.

Legg igjen en kommentar