Hei! jeg skriver en sakpreget tekst om ungdom og rusmidler, og jeg lurte på hvor lang fengselstraff det er for å ta narkotika? Og en ting til; Ca. hvor mange ungdommer bruker rus hver dag?
Kvinne, 14 år fra Nordland

I Norge har vi to lovverk som omhandler narkotika: Straffeloven og Legemiddelloven. I Legemiddelloven finner du også den norske Narkotikalisten som inneholder alle stoffer som til enhver tid klassifiseres som narkotika.

Ifølge Straffelovens §162 1. ledd kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år for «narkotikaforbrytelse»; for å ulovlig tilvirke, innføre, utføre, erverve (dvs. kjøpe eller skaffe seg på annen måte), oppbevare, sende eller overdra narkotika.

Ifølge Legemiddellovens § 31 2. ledd (jf §24) kan man straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder for ulovlig besittelse og bruk av narkotika, samt å oppgi falske opplysninger for å få tillatelse (resept) til anskaffelse, innehav og bruk av narkotikaklassifiserte stoffer på lovlig måte.

Dette medfører at straffen for å ta narkotika kan variere etter forholdene; alder på bruker, hvor mye narkotika vedkommende har på seg og om vedkommende har brukt tidligere. Som regel vil kun bruk av narkotika ikke gi fengselsstraff, men bøter.

Så langt vi vet finnes det ikke noen god statistikk på hvor mange ungdommer det er som ruser seg hver dag. Det nærmeste vi kan tenke oss er ungdomsundersøkelsen til Sirus som du finner her.

Legg igjen en kommentar