Blodprøver mens jeg har urinkontrakt

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

paragraf litenKan politiet kreve blodprøve når jeg allerede har urinkontrakt med de og tisser regelmessig?
Mann, 18 år fra Oslo

Ja, under visse omstendigheter kan de jo det. Du sier ikke noe om det. Hvis de f.eks. vil påvise at du er rusa – la si kjører i rusa tilstand – kan de kreve det. Men det forutsetter at de har hjemmel for det, ved at de mener det er grunnlag for skjellig grunn til mistanke. Skjellig grunn til mistanke er et juridisk begrep som beskriver den grad av mistanke som kreves før påtalemyndigheten og domstolen kan anvende tvangsmidler mot borgerne. Med skjellig grunn forstås at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at en person er skyldig i en nærmere angitt forbrytelse (bruk og/eller besittelse). Dersom det er skjellig grunnlag, kan påtalemyndigheten og politiet for eksempel beslutte å pågripe, ransake eller kreve prøver av vedkommende. Dette er hjemlet i straffeprosessloven § 157: «Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte

Her kan du lese om kravet til «skjellig grunn» til mistanke i gjeldende rett.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.