paragraf litenKan politiet kreve blodprøve når jeg allerede har urinkontrakt med de og tisser regelmessig?
Mann, 18 år fra Oslo

Ja, under visse omstendigheter kan de jo det. Du sier ikke noe om det. Hvis de f.eks. vil påvise at du er rusa – la si kjører i rusa tilstand – kan de kreve det. Men det forutsetter at de har hjemmel for det, ved at de mener det er grunnlag for skjellig grunn til mistanke. Skjellig grunn til mistanke er et juridisk begrep som beskriver den grad av mistanke som kreves før påtalemyndigheten og domstolen kan anvende tvangsmidler mot borgerne. Med skjellig grunn forstås at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at en person er skyldig i en nærmere angitt forbrytelse (bruk og/eller besittelse). Dersom det er skjellig grunnlag, kan påtalemyndigheten og politiet for eksempel beslutte å pågripe, ransake eller kreve prøver av vedkommende. Dette er hjemlet i straffeprosessloven § 157: «Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte

Her kan du lese om kravet til «skjellig grunn» til mistanke i gjeldende rett.

Legg igjen en kommentar