vinflaske og -glassVinlotteri på lærerværelser i Norge er veldig utbredt. Elever har ikke lov å bruke, omsette eller oppbevare rusmidler på skolen. Dette gjelder tydeligvis ikke lærere. Hvilke lover tillater denne stilletiende kulturen? Burde ikke dette forbys av skolemyndighetene?

Kvinne, 59 år fra Aust-Agder.

I utgangspunktet er det slik at «det er forbudt å auksjonere bort eller bruke alkoholholdig drikk som gevinst eller premie» (alkohollovens § 8-6). Dette er også omtalt i lotterilovens § 9 om gevinster: «Det er forbudt å benytte levende dyr og alkoholholdige drikkevarer som gevinster.» I begge lovene er det imidlertid gjort et unntakt for «private smålotterier»: «Forbudet er likevel ikke til hinder for bruk av alkoholholdig drikk som gevinst eller premie i privat sammenheng.» (Alkohollovens § 8-6). «Alkoholholdige drikkevarer som premie eller gevinst i private smålotterier er likevel tillatt i den utstrekning dette følger av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 8-6.» (Lotterilovens § 9). Vinlotteriet på lærerværelsene rundt omkring er nok å betrakte som «private smålotterier» og rammes derfor ikke av loven. Skolemyndighetene, og den enkelte skole, har imidlertid mulighet til å innføre egne interne regler og retningslinjer.

Legg igjen en kommentar