Hvorfor er narkotika ulovlig?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei, jeg undres over hvorfor narkotika er sånn generelt ansett som ulovlig, det finnes gode narkotiske stoffer sånn som ayahuasca og cannabis. Også hvorfor bestemmer statent hva innbyggerne kan innta i sine EGNE kropper? Er ikke dette min kropp, eier staten naturen?
Mann, 16 år fra Oslo

Det er ikke RUStelefonens oppgave å gjøre rede for norsk ruspolitikk. Spørsmålet ligger utenfor vårt mandat, men vi vil likevel forsøke å gi deg et svar på spørsmålet ditt.

Det er det enkelte lands lovgivende instanser som bestemmer hva som er lovlig og ikke. Grunnlaget for hva som er lov og hvorfor, varierer nok med sted og tid, men i Norge vil hensikten med lover være å kunne ha et best mulig samfunn for flest mulig. I Norge er det Stortinget som bestemmer hvilke lover vi har. Hvem som sitter i Stortinget kan alle norske statsborgere over 18 år være med på å bestemme gjennom å stemme ved stortingsvalg.  Målet med lovverket er først og fremst allmennpreventivt, noe som vil si at loven ideelt sett skal virke både avskrekkende (fordi det er ulolig gjør man det ikke) og holdningsskapende (fordi det er ulovlig så er det ikke riktig/greit/bra). I tillegg har Norge også forpliktet seg til å følge den alminnelige narkotikakonvensjon, vedtatt av FNs narkotikakonferanse i New York 1961. Konvensjonen ble ratifisert av Norge 1967. Den tar sikte på internasjonal kontroll i FN-regi med all omsetning av narkotiske stoffer, så vel naturprodukter som syntetiske. Den alminnelige narkotikakonvensjon avløste Opiumkonvensjonen som ble undertegnet i Haag i 1912.

Du har et poeng i at det er din kropp det gjelder. Likevel er det slik at hvis det skulle skje noe med din kropp/psyke slik at du trenger hjelp fra for eksempel lege/psykolog så er det i stor grad staten/myndigheten som betaler for det. Det er for eksempel ganske mange voksne mennesker i Norge som ikke klarer å jobbe fordi de har problemer som direkte eller indirekte er knyttet til narkotika. Dette er det også staten som betaler for.

I tillegg til de økonomiske konsekvensene, kan det følge mange tragedier i kjølvannet av narkotika. Særlig er det vondt for pårørende. Hvis du begynner med narkotika er det ikke bare deg det går utover, men familie og venner vil sikkert bli bekymret for deg. Hvis f.eks dine foreldre hadde brukt narkotika og dermed ikke hadde klart å ta vare på deg ville det har gått utover deg, selv om det var foredrene dine som brukte narkotikaen.

Alle disse tingene tilsammen utgjør såpass mange negative konsekvenser, og gjør at staten og FN trenger å begrense narkotikabruk. Derfor har de bestemt at det skal være forbudt.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.