Graf alkoholforbruk NorgeFinnes det tall på hvor mange som er alkoholavhengige i Norge?
Kvinne, 47 år fra Aust-Agder.

 

Det er vanskelig å finne eksakte tall på hvor mange alkoholavhengige det finnes i Norge. En av årsakene til dette er at selve begrepet avhengighet er en vanskelig størrelse å måle objektivt. SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, sier «Siden det ikke finnes noen klar definisjon av hva en alkoholiker er, og da det derfor heller ikke finnes noe register over alkoholikere, er det umulig å svare direkte på dette spørsmålet. Hvis vi derimot definerer hva vi skal mene med en «storkonsument» kan vi beregne hvor mange slike det finnes». SIRUS’ beregnet seg frem til at det i 2007 fantes omkring 90 000 storkonsumenter i Norge. Det vil derimot ikke nødendigvis si at det finnes 90 000 alkoholikere i Norge, fordi hvor mye folk tåler før de har et alkoholproblem varierer. Du kan lese hva SIRUS sier om dette her.

Legg igjen en kommentar