cannabisHei, Er det greit hvis jeg dyrker marijuana i potter eller i hagen til personlig bruk? Hvis det ikke er lov vil jeg vite hvorfor? Takk,
Mann, 19 år fra Vest-Agder

 

Det er forbudt å dyrke marihuana uansett hvor du dyrker det, også om det er til personlig bruk. Dette reguleres av Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven), § 162:
«Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år.

       Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

       Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes.»

Det er ikke lov fordi Stortinget har vedtatt lovene som sier at det skal være forbudt. Norge har også forpliktet seg til å følge den alminnelige narkotikakonvensjon, vedtatt av FNs narkotikakonferanse i New York 1961. Konvensjonen ble ratifisert av Norge 1967. Den tar sikte på internasjonal kontroll i FN-regi med all omsetning av narkotiske stoffer, så vel naturprodukter som syntetiske. Den alminnelige narkotikakonvensjon avløste Opiumkonvensjonen som ble undertegnet i Haag i 1912.

Legg igjen en kommentar