Hei! Jeg lurte på en ting angående spiss fleinsopp. Jeg har nå gjort meg HELT SIKKER på dens kjennetegn, og habitatet den vokser i. Kan jeg da plukke den trygt, eller er ikke dette noen jobb for meg siden jeg ikke er profesjonell angående sopp?
Mann, 16 år fra Telemark

Det er mulig at du føler du har oversikt over hvordan spiss fleinsopp ser ut, men det vil alltid være en risiko for at du tar feil – noe som kan ha meget alvorlige følger. Det finnes andre sopper som er lik av utseende som spiss fleinsopp. For eksempel kan den svært giftige soppen spiss giftslørsopp ligne noe på spiss fleinsopp. Om du er amatørplukker kan du aldri være hundre prosent sikker på at den soppen du plukker er den du tror det er. Derfor er det i sesongene ofte soppkontroller hvor det er mulig å få vurdert om soppen du har plukket er den du tror det er. I en slik soppkontroll kan du nok ikke få identifisert spiss fleinsopp, da dette er en ulovlig sopp. Spiss fleinsopp er oppført på statens helsetilsyns liste over narkotiske stoffer, noe som vil si at all bruk, besittelse og omsetning av spiss fleisopp er ulovlig og kan straffes.

Legg igjen en kommentar