Hei! Hvis jeg innrømmer å ha brukt marijuana et par ganger de siste ukene for helsepersonell (offentlig eller privat), vil de kunne varsle politi, f. eks. med tanke på at jeg holder på å ta førerkortet? Det er ikke snakk om voldsomt store mengder.
Mann, 19 år fra Rogaland

Etter helsepersonelloven § 34 har leger, psykologer og optikere en særskilt plikt til å opplyse politiet eller de offentlige myndighetene som utsteder førerkort for motorvogn/luftfartøy, om pasienter som har førerkort, men som ikke ansees fysisk eller psykisk skikket til å kjøre bil eller føre luftfartøy. Dette kan også gjelde rusmiddelmisbruk. Mer informasjon om dette finner du her.

Vi kan ikke svare for hva politiet kommer til å gjøre i saker som dette, vi antar at det også vil kunne variere. Fylkesmannen skriver følgende om rusmisbruk og førekort:

«Rusmisbrukere fyller ikke førerkortforskriftens helsekrav. Det er et vanlig problem at pasient – og lege – blander vegtrafikkloven inn i disse sakene, og hevder at så lenge de ikke kjører etter at de har drukket eller ruset seg så skal ikke rusmisbruket ha konsekvens for førerkortet. Det er feil. Rusmisbruk er en sykdomstilstand som omfattes av førerkortforskriftens helsekrav. Alkoholmisbruk er vanskelig å definere med klare grenser, men hvis noen har et så stort forbruk av alkohol at det over tid går ut over ens normale fungeringsevne eller konsumet på sikt fører til fysiske helseskader, så er et misbruk tilstede. Fylkesmannen i Rogaland fremholder videre at all bruk av illegale rusmidler, inkludert hasj, er rusmisbruk, og omfattes dermed av førerkortforskriftens helsekrav. Ved misbruk av alkohol eller andre rusmidler, er det krav om dokumentert avholdenhet i en 
lengre periode (klinikk, blod- og/eller urinprøver) og et betryggende kontrollopplegg før fylkesmannen kan gi dispensasjon.»

Som du ser i dette utdraget definerer Fylkesmannen i Rogaland all bruk av illegale rusmidler som et rusmisbruk. Det kan være at du blir kontaktet av politiet for urintest med tanke på førekortet dersom de definerer rusmisbruk likt som denne Fylkesmannen. Vi på RUStelefonen har snakket med personer som har blitt innkalt til urintest hos politiet med tanke på førekort etter at de har blitt tatt for besittelse av hasj, altså uten å ha kjørt i påvirket tilstand.

Du kan lese hele skrivet til Fylkesmannen om førekort og helsekrav her.

Legg igjen en kommentar