paragraf litenHei. jeg ble tatt av politiet med cirka 8 gram speed. og cirka 1.5 med pot. hva er straffeutmåling
Mann, 23

Det kommer an på hvordan politijuristen vurderer saken. Er du tidligere straffet? Vurderer politiet det dithen at amfetaminen var beregnet på salg? (At den f.eks. var pakket i mindre doser). Så det blir ikke lett å gi deg noe godt svar. Men det er ingen ting i veien med å ringe politet på 02800 og be om å få snakke med jourhavende politijurist. Vedkommende vil nok kunne gi deg et rimelig nøyaktig svar. I denne artikkelen kan du se eksempler på Utmålt straff for simpel narkotikaforbrytelse (amfetamin). I tabell 4.9 i artikkelen ser du at i en sak er besittelse av 9,0 gram amfetamin straffet med 60 dager betinget fengsel, 5000 kroner i bot (subsidiært 10 dager ubetinget). I en annen sak er besittelse av 10,0 gram amfetamin straffet med 45 dager betinget fengsel, og ikke noen bot. I den første saken – der det dreier seg om befatning med 9 gram amfetamin – er straffen strengere enn i saken som gjelder befatning med 10 gram amfetamin. I den første saken ble tiltalte også dømt for å ha oppbevart en mindre mengde av GHB, noe som var med å skjerpe straffen. I den andre saken avga tiltalte en uforbeholden tilståelse som var grunnen til at saken ble oppklart. Du kan lese mer om dette i artikkelen Domstolenes utmåling av straff – en undersøkelse av rettspraksis.

Legg igjen en kommentar