rustlf-logo 75x67Er det farlig å sniffe gass fra hårspryen?
Kvinne, 17 år fra Oslo

Du spør om skadevirkninger ved sniffing av drivgass som er i hårspraybokser. De øyeblikkelige virkningene kan være pusteproblemer, hjerterytmeforstyrrelser, svimmelhet, hallusinasjoner, kramper og noen ganger psykose. Langtidsvirkningene av sniffing kan være alvorlige hjerneskader. Dette kommer av at hjernen under sniffing får for lite surstoff i en periode. Skadene kan være nedsatt hukommelse, nedsatt konsentrasjonsevne og personlighetsforandringer, for eksempel at man blir mistenksom eller aggressiv. Hvis du vil, kan du lese mer om sniffing på denne siden.

Legg igjen en kommentar