articlesHvordan kan rusmidler føre til helse skader og hva kan den enkelte og samfunnet gjøre for å forbygge slike helseskader?
Kvinne, 15 år fra Rogaland

De ulike rusmidlene gir veldig ulike skader, både på kort og lang sikt. Du kan lese om de enkelte rusmidler på våre sider Fakta om ulike rusmidler finner du utførlig informasjon om alle de aktuelle rusmidlene i Norge. Vi anbefaler deg å velge ett eller noen få og skrive om dem.

Forebygging.no finner du blant annet: flere kilder til informasjon om forebygging. .
En teori-del, med tekster som gir oversikt over ulike tradisjoner og tenkning i forebyggende og helsefremmende arbeid, samt sentrale begrep og relevant bakgrunnskunnskap.
Informasjon om virksomme strategier og konkrete framgangsmåter du kan benytte i forebyggende og helsefremmende arbeid.
Tiltaksbasen for forebygging, som er en oversikt over norske forebyggingstiltak på rusmiddelfeltet.
Litteraturstudier, offentlige dokumenter, tidsskrifter og fakta om rusmidler for forebyggere.
En alfabetisk oversikt over sentrale ord og uttrykk – med korte forklaringer.
Videoteket, hvor du kan velge mellom et stort utvalg forelesninger og intervjuer med aktuelle fagfolk innenfor forebyggende arbeid.
Skoleporten, med informasjon for lærere, elever og foreldre om rusforebygging i skolen.
Spørsmål fra brukere, med svar fra fagpanelet.

Legg igjen en kommentar