Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hasj «før og nå»

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har en sønn ( 19)som har røyket harsj i ca. 2 år nå. Han falt ut av skolen rett over nyåret og i denne delen av prosessen har vi ikke kunne hatt han boende hjemme. Vi venter på en «åpning» for å kunne «slå til» , men han må komme inn på temaet selv. Vi er der, men det vil gjøre vondt verre å pushe nå tror jeg. Vi beveger oss på en TYNN knivsegg når det gjelder vlag av ord og handling nå. MEN …… mitt spørsmål er primært – Er det forskjell på harsjen idag og for 2-30 årsiden ? Jeg har hørt at all harsj nå konserveres med et Anfetaminstoff. Dette både for å kunne øke produksjonen og at det kan lagres lengre. Det har selvfølgelig da en annen effekt på brukeren også. HVA SLAGS EFFEKT ;BIVIRKNINGER/SKADER, AVHENGIGHET OSV. ??? Dette var nytt for meg !!! og jeg blir virkelig bekymret for min sønn nå. Han er i en kritisk og veldig sårbar tilstand akkurat nå og jeg ønsker å «slå til» ganske raskt. Men ønsker å ha mere kunnskap og ressurspersoner på plass før han evt. kommer hjem.
Kvinne, 48 år fra Aust-Agder

Det at hasjen kan være annerledes i dag enn det den var for mange år siden er helt riktig. Grunnen til det er ikke at den tilsettes amfetamin, men at den noen steder dyrkes frem på en annen måte. Ved fininnstilt bruk av gjødsel og temperatur, samt separasjon av hunnplanter fra hannplanter blir resultatet cannabisplanter med svært høy konsentrasjon av THC. Dette får betydning for hvor potent cannabisen blir.
Det er også viktig å ta med i betraktning at det i cannabis er to viktige virkestoffer, THC og CBD. Undersøkelser viser at CBD har en nøytraliserende effekt på den psykoaktive virkningen av THC. I planter som dyrkes frem på overnevnte måte viser det seg at konsentrasjonen av THC øker, mens konsentrasjonen av CBD forblir den samme. Konsekvensen av det er at cannabisen kan virke mer psykoaktivt enn tidligere, det vil si at de hallusinogene og angstfremkallende effekten kan forsterkes.Hvorvidt dette har noen betydning for avhengighetspotensiale er vanskelig å si noe sikkert om, slikt er gjerne påvirket av mange indidviduelle faktorer. På våre hjemmesider har vi en artikkel som tar for seg hvordan du kan prate med en som bruker cannabis om hans bruk. Vi har også faktasider om cannabis. Hvis du får din sønn i prat kan dere også ta en titt på hasjguiden som handler om hvordan slutte, og hvilke abstinensreaksjoner som kan forventes.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.