Jeg fant litt gammel frukttobakk(til vannpippe) når jeg ryddet i boden og lurte på om dette fortsatt er lov å bruke eller om det bare må kastes. Vet at det ikke er lov å ta med inn i landet eller omsette.
Mann, 20 år fra Akershus

Så vidt vi vet rammes frukttobakk av Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 2: «Det er forbudt å produsere, føre inn i Norge, omsette eller overlate til andre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter.» Det betyr at produktet er ulovlig å selge i Norge og ha med seg inn i landet, f. eks. på fly. Det sier ikke noe om at bruk er ulovlig, kun produksjon, omsetning og innførsel. Vi vil da tro at det er greit om du røyker opp det du allerede har, men fordi dette ikke ligger i vårt kompetansefelt  pleier vi å henvise til Røyketelefonen (800 400 85, mandag – fredag kl. 09.00 – 18.00) når det gjelder spørsmål om tobakk og tobakksprodukter.

Legg igjen en kommentar