rustlf-logo 75x67Finnes det under noen omstendigheter at leger eller sykepleiere kan ta blodprøve av meg og teste det for narkotiske stoffer? Var nemlig på legevakta og ortoped med et plutselig enormt havnet kne, fjernet noe fra det hel overflatisk sist uke. I går. Når jeg var på vei til jobb ble det større og større. Måtte dra fra jobb og legevakta. Jeg fikk ingen spm om rus eller kommentarer ang noen merker i armen. Det spurte hvor jeg jobbet og da sa jeg en barne og ungsomsavlastning for funksjonshemmede. Tok nemlig en liten smell på mårran før jeg dro på jobb. Har de rett til å kontakte min arbeidsgiver?
Kvinne, 27 år fra Buskerud

Det tilfellet du beskriver er ikke helt klart og tydelig for oss. Hvis du har blitt behandlet for et hovent kne er det ingen grunn til at de skal informere noen om det. Ut fra det du skriver, virker det ikke som de har tatt noen blodprøve av deg, men i og med at du spør om blodprøver, kan vi si noe generelt om det.

Det finnes omstendigheter hvor helsepersonell kan ta blodprøve av deg og teste det for narkotiske stoffer. Hvis du ønsker å teste deg, kan du be en lege om rekvisisjon til prøver. Da sendes svaret til rekvirenten (legen) som gir deg beskjed.  Hvis de skal teste deg mot din vilje, kan det f.eks. være hvis politiet har «skjellig grunn til mistanke» om at du har kjørt i påvirket tilstand. Da foreligger det hjemmel i straffeprosesslovens § 157: «Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte.»  Men da er det politiet som krever prøver. Helsepersonellet gjør eventuelt bare jobben.

Det er ikke sånn at noen kan teste ditt blod eller din urin for rusmidler uten å informere deg om det på forhånd, det er rett og slett ikke lov.

Legg igjen en kommentar