HVOR LANG TID ETTER INNTAK KAN DETTE VISES PÅ EN BLODPRØVE. JEG TRENGER ET SVAR DA JEG MÅ LEGGE FREM BEVIS PÅ AT JEG IKKE DRIKKER JEVNLIG.
Mann, 46 år fra Telemark

Hvor lenge et alkoholinntak kan vises i blodprøver kommer an på hva slags test som benyttes, hvor mye du har drukket, og om du har drukket jevnlig over tid. Ved vanlig promillekontroll vises alkohol i blod i 12-24 timer, igjen alt etter hvor mye du har drukket. Ved utvidede prøver som EtG og Ets kan større inntak vises betydelig lengre (da benyttes gjerne urinprøve).

Hvor lenge disse kan påvises i urin avhenger av hvor mye etanol som er inntatt. Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) dannes ved konjugering av etanol. Mindre enn 0,1% av etanoldosen konjugeres til disse to metabolittene. Både EtG og EtS har betydelig lengre halveringstid enn etanol og kan således påvises i blod og urin etter at etanol er eliminert. Påvisningsvinduet er lengst i urin og vil avhenge av etanoldosen.Påvisningsvinduet i urin vil vanligvis være opptil 5 døgn etter omfattende inntak av etanol.

Legg igjen en kommentar