Hvor farlig er hasj?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hvor farlig er egentlig hasj? hva er det som gjør at alkohol er lovlig, men ikke hasj. Jeg er sterkt imot hasj, men lurer hvorfor det ikke er lovlig og hva som er farlig.
Kvinne, 16 år fra Hordaland

Det er nok først og fremst kulturelle årsaker til at alkohol er tillatt i Norge, mens cannabis er ulovlig. Alkoholbruk har lange tradisjoner både som rusmiddel i sosiale sammenkomster, og som tilbehør til mat. Om alkohol hadde blitt introdusert som et nytt stoff på markedet nå, så ville det ganske sikkert ha blitt ført opp på narkotikalisten. Når det gjelder forbudet mot hasj er det slik at  all forskning tilsier at økt tilgjengelighet av et rusmiddel vil føre til økt bruk, og økt bruk vil føre til flere skader. Argumentet blir derfor at det er dumt å legalisere nok et rusmiddel, når vi allerede har så store problemer med det ene rusmiddelet (alkohol) som er lovlig.

Da de ulike rusmidlene er vidt forskjellige, er det ikke spesielt hensiktmessig å sammenligne dem med hverandre for å argumentere for at det ene er mer farlig enn det andre, men for å fortsette diskusjonen kan vi jo gjøre et unntak.

Det er godt dokumentert at overdreven bruk av alkohol kan føre til alvorlige problemer, som høyt blodtrykk, hjerneslag, enkelte former for kreft og leversykdom. Snakker vi om overdreven bruk av alkohol og cannabis, og bruker organskader som et mål på hva som skal defineres som farligst, er det altså liten tvil om at det blir alkoholen som ”går av med seieren”. Snakker vi derimot om et jevnt, lavt inntak av de to stoffene, blir saken en annen. Det er ikke påvist skader ved inntak av alkohol i størrelsesordenen en halv til én alkoholenhet daglig (tilsvarer 12,8 gram ren alkohol, noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils eller ett glass vin). Og for personer eldre enn 40-50 år er det til og med flere statistiske undersøkelser som tyder på at et slik inntak av alkohol kan være gunstig med tanke på hjerte-karsykdommer. Siden THC (det viktigste virkestoffet i hasj) er fettløslig og derfor lagres i fettvevet i kroppen, vil et jevnt, lavt inntak av hasj føre til en opphoping av dette stoffet i kroppen. Dette vil igjen føre til alle de kjente problemene med hasj, som nedsatt koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne, i tillegg til en forhøyet risiko for angst- og depresjonsreaksjoner, og kan dessuten utløse psykoser hos disponerte individer. Du kan lese mer om cannabis her.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.