Hei! jeg har et skoleprosjekt om rusmidler på skolen, og lurte på hva slags konsekvenser bruken av heroin utgjør for samfunnet?
Kvinne, 15 år fra Akershus

Heroinmisbruk kan medføre mange konsekvenser i et samfunn. Den som bruker heroin kan få helseskader, både fysiske og psykiske, og dermed få et stort behov for oppfølging fra den offentlige helsetjenesten. Videre kan det medføre redusert arbeidsevne, noe som påvirker sysselsettingstallene. I tillegg kommer de indiekte skadene på pårøredne som ofte utsettes for store og vanskelige utfordringer. Dette kan igjen påvirke deres arbeidsevne og helse.

Fordi heroin er et illegalt stoff vil all distribusjon av dette medføre kriminelle aktiviteter. Dette øker arbeidsmengden til politi, toll og rettsvesen, og dermed også de totale utgiftene et samfunn har til drift av disse. Som du ser kan heroinbruk medføre store samfunnsmessige konsekvenser, og selv om disse ofte måles i form av ressursbruk/økonomiske utgifter, så tenker vi at dette kun er en liten del av de totale skadene når vi tar de personlige tragediene med i regnestykket. Hvis du har lyst til å lese mer om rusmisbruk, individ og samfunn kan de se litt på denne masteroppgaven som handler om akkurat dette.

Legg igjen en kommentar