Hva gjør vi for å forebygge rus? Hva kan foreldre gjøre?
Kvinne, 15 år fra Nordland

Spørsmålet ditt er vanskelig å svare på fordi det er så åpent. Hvem tenker du på når du skriver «vi»? Tenker du verden? Nasjonen? Samfunnet? Lokalsamfunnet?
Det foregår mye forebygging mot rusmisbruk rundt om i verden, hvis du vil vite mer om hva som skjer på dette området foreslår vi at du går inn på forebygging.no og leser litt der.

Når det gjelder foreldre tror vi at det viktigeste de kan gjøre er å være gode forbilder, samt å snakke med barna sine om alt som skjer i hverdagen på godt og vondt. Det har vist seg at barn som har foreldre som «blander seg» i hva barna gjør og hvem de er sammen med drikker mindre enn gjennomsnittsungdommen.

Legg igjen en kommentar