rustlf-logo 75x67Hva er grunnen til at dere har denne siden? hjelper den noen i grunn? mange useriøse spørsmål….
Mann, 18 år fra

RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Grunnen til at vi har siden er at folk skal kunne spørre om alt de lurer på om rus.

Vår målsetting
– Gi fakta om rus og rusmidler.
– Ha oversikt over behandlingsapparatet i Norge.
– Gi råd og veiledning gjennom den profesjonelle samtalen.

Vår målgruppe
– Ungdom som er i en eksperimenterende fase med utprøving av rusmidler.
– Pårørende og andre som er bekymret vedrørende rusbruk.
– Profesjonelle.

RUStelefonen har dessuten som mål å være i forkant av utviklingen av nye trender innenfor rus og rusmidler, og sitter inne med en unik spisskompetanse om rusfeltet.

Vi får ofte tilbakemeldinger fra folk vi har vært i kontakt med som sier at det har vært til stor hjelp.

Folk som kontakter oss er veldig forskjellige og har ulike behov. Noen er nok mer useriøse enn andre, men vi opplever at de aller fleste er seriøse. Og hvis folk stiller useriøse spørsmål, så plager ikke det oss noe særlig.

Legg igjen en kommentar