vinflaske og -glassHar hørt du kan ta en sprøyte med Antabus eller noe liknende, som varer et år… Hvor får man det? Og hva er risikoen?

Så vidt vi vet får man Antabus (disulfiram) i pilleform i våre dager. Man har tidligere også forsøkt med implantater, men dette praktiseres såvidt oss bekjent ikke lenger. I artikkelen Legemidler mot alkoholmisbruk (Tidsskrift for Den norske legeforening. Nr. 24 – 14. desember 2006) kan du lese mer om ulike medikamenter/legemidler som brukes i forbindelse med alkoholmisbruk. Der står det blant annet at «De disulfirampreparatene som har vært tilgjengelig for implantasjon, har så langt overhodet ikke vist noen farmakologisk eller klinisk effekt i kontrollerte undersøkelser.»

Vi anbefaler deg også å lese artikkelen Ny pille mot alkoholavhengighet (dagensmedisin.no). Det er en omtale av legemiddelet Selincro (nalmefene). Legemiddelet reduserer i gjennomsnitt alkoholforbruket hos personer med alkoholavhengighet med to tredeler etter et halvt års behandling.

Legg igjen en kommentar