Har det noe å si hvor mye tramadol kan sitte i kroppen i forhold til hvor mye mange doser man har tatt? Og hvor lang tid sånn cirka tar det før legen får svar på urinprøve som er sendt inn til analyse ?
Kvinne, 30 år fra Vestfold

Tramadol kan spores i urinen fra 1 til 3 dager etter siste inntatte dose. Tidsangivelsen er veiledende da det er individuelt hvor raskt kroppen utsondrer ulike former for rusmidler. Har man tatt store mengder over tid, vil det spores lengre enn ved enkeltinntak.

Vanligvis får man svar på om urinprøven er positiv eller negativ på opioider etter noen minutter. Hvis legekontoret sender urinprøvene til analyse er det postgangen som bestemmer venteiden for svaret. Det hender også at laboratoriene har mye å gjøre, og da kan det ta lengre tid.

Legg igjen en kommentar