vinflaske og -glassFor litt over ei uke siden konsumerte jeg ganske tett med alkohol over ca. en ukes tid, ifm. ferie. Hvor lenge kan dette speiles/spores i leverprøver og CDT, EtG, EtS og MCV?
Mann, 59 år fra Nord-Trøndelag

CDT og MCV

Det er ikke sikkert ditt inntak er nok til at markørene får økt verdi.

(Kilde: Jørg Mørland «Biomarkører i rusmiddelfeltet.» Norsk Epidemologi. Vol 16, No 1 (2006).

EtG og EtS

Hvor lenge disse kan påvises i urin avhenger av hvor mye etanol som er inntatt. Etylglukuronid (EtG) og etylsulfat (EtS) dannes ved konjugering av etanol. Mindre enn 0,1% av etanoldosen konjugeres til disse to metabolittene. Både EtG og EtS har betydelig lengre halveringstid enn etanol og kan således påvises i blod og urin etter at etanol er eliminert. Påvisningsvinduet er lengst i urin og vil avhenge av etanoldosen.

Påvisningsvinduet i urin vil vanligvis være opptil 5 døgn etter omfattende inntak av etanol. Til sammenligning vil etanol i seg selv sjelden kunne påvises stort lenger enn 12 t etter opphørt alkoholinntak.

(KILDE: Trond Oskar Aamo, Roar Dyrkorn, Arne Helland: «Forslag til kontrollopplegg i saker hvor det er aktuelt å anvende prøveresultater fra blod, urin og/eller hår ved søknad om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav.» Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital.)

Legg igjen en kommentar