heroin litenHar blitt fortalt av en kollega at hun røyker herion på fest? Jeg trodde at dette var noe kun de mest rusavhengige gjorde, stemmer dette? Er hun avhengig?
Kvinne, 37 år fra Hordaland

Det er vanskelig for oss å kunne svare deg konkret på disse spørsmålene. For det første er vi usikre på hva du mener når du skriver «de mest rusavhengige». Tenker du da på de som er mest avhengige av rusmidler, eller tenker du på de som er avhengige av andre rusmidler enn alkohol, f.eks. opiater? Det er jo slik at en som drikker alkohol flere ganger i uken kan være mer avhengig av rus enn en som bruker heroin en gang i måneden. Vi får dermed problemer med å definere en bestemt gruppe som «de mest rusavhengige», og derav følger problemet med å si hvilke rusmidler som medlemmer av denne udefinerte gruppen (hvis den finnes) eventuelt skulle foretrekke, eller som kun ble benyttet av dem.

Videre spør du oss om din kollega er avhengig. Også her finner vi det vanskelig å svare på bakgrunn av mangelfull informasjon. Du kan selv vurdere om du mener hun faller innenfor definisjonen av begrepet «avhengig». Det er ikke slik at en person som røyker heroin en gang plutselig blir slave av dette stoffet og fortsetter inntaket kritikkløst og robotaktig. Ei heller vil personen oppleve fysiske symptomer på avhengighet etter å ha prøvd en gang. Flere gangers inntak vil heller ikke resultere i fysisk avhengighet dersom det går en viss tid mellom inntakene. Men, det er helt klart at heroin er et stoff som temmelig raskt fører til både fysisk og psykisk avhengighet.

Legg igjen en kommentar