himmelEr det fleire eller mindre som har starta med rus det siste året? Er det lett å bli avhengig?
Kvinne, 13 år fra Sør-Trøndelag

Hvis dette er en skoleoppgave, kan det være lurt å avgrense problemstillingene litt. Når du spør om rekruttering til rus: tenker du på kommunen din? På landet Norge? Eller i hele verden? Du spør også om avhengighet, tenker du på alkohol? Eller narkotika og i så fall hvilket rusmiddel?

Vi har en egen veiledning til skoleoppgaver under fanen for ungdom på vår  hjemmeside RUStelefonen.no. På denne siden finner du lenker til forskningsinstitusjoner som NOVA og SIRUS som har tall på forhold så som; ungdoms bruk av rus, geografisk tilhørighet, debutalder, oppgitt årsak til hvorfor de drikker og mye mer. I tillegg har RUStelefonen også produsert en rekke andre artikler med henblikk på skoleoppgaver som du finner der, og som kan være nyttig for deg i arbeidet med oppgaven.

Vi har også en side hvor du kan finne statistikk over rusmiddelbruk.

Legg igjen en kommentar