Hei. denne mannen har fått i seg 10stk paracetamol 1000mg, 5stk voltaren (usikker mengden inhold per tabl) 25stk sobril 15mg, og rundt 10 stk mogadon nitrazepam 5mg , det er ca 45 min siden han inntok disse. snakker på hannes vegne pga bekymring angående hanns helse og hva som skjer, om det er farlig/livstruende. Har noen som sover med han nå, og holder han under oppsikt, selv er jeg ikke langt unna og har sagt ifra om at han ikke må bli lemnet alene under natten pga våre usikkerhet, uvitenhet og mangel av erfaring under slike omstendigheter.
Mann, 37 år fra Møre og Romsdal

Først vil vi informere deg om at dette ikke er en akutt-tjeneste. Det kan ta inntil en uke å få svar her. Om det er slik at du vurderer at det kan være fare for liv og helse, bør du ringe 113 eller kontakte Giftinformasjonen, døgnåpen telefon: 22 59 13 00 (råd ved forgiftninger og forgiftningsfare).

I sum kan dette føre til overdosering. Om det er såpass at han kan dø av det, er vanskelig for oss å gi et eksakt svar på. Folk metaboliserer virkestoffene veldig ulikt. Og toleranse (hvor mye han er vant til å ta/»tåler») har veldig stor betydning for hva som er nøyaktig toksisk dose.

Det er viktig at dere holder ham under oppsikt, og sjekker puls og pust jevnlig. Er dere i den minste tvil om at dette går bra, ring 113 umiddelbart!

Legg igjen en kommentar