benzodiazepinerEt familiemedlem har brukt Imovane (en tabl. 5 mg) hver kveld i over 2 måneder pga langvarig angst og søvnvansker. Legen har nå skrevet ut nok en resept på dette. Hvordan kan jeg best motivere vedkommende til å trappe ned og slutte? Eller rett og slett å innse at hun er blitt avhengig? 
Kvinne, 49 år fra Troms

forstyrrelser. Hvis en person har behov for å bruke denne formen for medisin på grunn av denne type lidelse, så er det også viktig at man følger legens anbefaling for behandling. Det kan kanskje da være lurt å ikke «bry» seg med tanke på at dette kanskje kan virke sårende eller invaderene.  For den dette gjelder kan resultatet av for mange kritiske spørsmål til behandlerens anbefaling føre til at vedkommende ender opp med et dårligere selvbilde som igjen fører til  at angsten blir værre å takle.

Hvis personer som bruker en slike avhengighetsskapende medisin ikke opplever noen spesiell bedring etter en tid, så er det viktig at dette tas opp med den medisinske ansvarlige slik at medisineringen kan vurderes på nytt.

Legg igjen en kommentar