cannabis bildeHei! jeg har en skoleoppgave som går ut på å intervjue en ungdom med rusproblemer. Dette har jeg gjort, og har da tatt utganspunkt i en som røyker hasj (han har sluttet nå). Skal også ha med en saklig kilde i oppgave, og lurte derfor på ett par ting. – Er det mange som ringer inn som røyker hasj, og lurer på hvordan de kan slutte? – tror dere de slutter etter å ha snakket med dere?
Kvinne, 18 år fra Sogn og Fjordane

Ja, det er noen som ringer til oss fordi de har problemer med å slutte å røyke cannabis (hasj/marihuana). Det kan være personer som vurderer eller ønsker å slutte og trenger litt søtte, eller at man nylig har kuttet ut og trenger en motivasjonssamtale. Vi vet ikke noe om de slutter å røyke cannabis etter å ha pratet med oss. Det er mer naturlig å se kontakten med RUStelefonen som en motivasjonsamtale eller veiledning til aktuelle steder man kan få hjelp til å slutte (endre) sin cannabisbruk. Nettsider det kan være nyttig å sjekke ut er hasjavvenning.no eller Uteseksjonen i Oslo sitt tilbud Ut av tåka. På disse sidene kan du lese om mulige virkninger og ettervirkning av problematisk cannabisbruk, videre om den metode disse tilbudene baserer sitt hjelpetilbud på. Så er det greit å være klar over at de aller fleste som en periode i livet bruker cannabis slutter uten noen form for offentlig hjelp, altså på egenhånd eller med støtte i nære relasjonen.

Legg igjen en kommentar