paragraf litenHvis du er på en fest der noen røyker hasj/weed uten at du er klar over det, kan dette få konsekvenser for en da hvis politiet kommer?
Kvinne, 16 år fra

Det kommer an på. Hvis politiet mener de har «skjellig grunn til mistanke» om at du har brukt og/eller er i besittelse av narkotika, kan det få konsekvenser. Skjellig grunn til mistanke er et juridisk begrep som beskriver den grad av mistanke som kreves før påtalemyndigheten og domstolen kan anvende tvangsmidler mot borgerne. Med skjellig grunn forstås at det må foreligge sannsynlighetsovervekt for at en person er skyldig i en nærmere angitt forbrytelse (bruk og/eller besittelse). Dersom det er skjellig grunnlag, kan påtalemyndigheten og politiet for eksempel beslutte å pågripe eller ransake vedkommende.

Dette kan få konsekvenser i den forstand at politiet i tillegg til ransaking kan kreve blod-, spytt, eller urinprøver av deg. Dette er hjemlet i straffeprosessloven § 157: «Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte

Ved skjellig grunn til mistanke kan politiet altså ransake deg og ev. kreve prøver av deg. Hva som videre skjer, kommer an på hva du/vedkommende faktisk har gjort. Finner de ikke noe på deg eller prøvene, vil du selvsagt ikke straffes.

Legg igjen en kommentar