Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hallusinogener

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

paragraf litenHva er lover og regler om hallusinogener? hva slags straff for man hvis man blir tatt i å misbruke rusmidlet???
Kvinne, 13 år fra Oppland

Noen hallusinogener er regnet som narkotika. Eksempler på dette er LSD, fleinsopp og meskalin. Disse er ulovlige å bruke og omsette. Bruk og omsetning straffes med bøter og/eller fengsel. For deg som er under kriminell lavalder ville dette bli håndtert av barnevernet. Lovene som regulerer straff for narkotikabruk og/eller omsetning er Lov om legemidler m.v Legemiddelloven. Der står det: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn. (§ 24.)» I tillegg kommer Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) § 162, 1-3 ledd til anvendelse for narkotikaforbrytelser («Narkotikaloven»). Her står det: «Den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, erverver, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler med hjemmel i lov er ansett som narkotika, straffes for narkotikaforbrytelse med bøter eller med fengsel inntil 2 år (1. ledd). Grov narkotikaforbrytelse straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på hva slags stoff den gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter. (2. ledd.) Gjelder overtredelsen et meget betydelig kvantum, er straffen fengsel fra 3 til 15 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil 21 år idømmes. (3. ledd.)»

Andre hallusinogener er regulert som reseptpliktig legemiddel. Et eksempel på det er Salvia divinorum. Straffen for lovbrudd her er i de fleste tilfeller forelegg (bot) – for dem som er over kriminell lavalder. Dette reguleres også av Lov om legemidler m.v Legemiddelloven.

Det finnes også vanlige handelsvarer som kan gi hallusinogene virkninger, og som det ikke er straffbart å bruke. Men dette er stoffer man i de aller fleste tilfeller blir meget syk og dårlig av å innta. De gir kanskje en viss hallusinogen rus, men først og fremst gir de sterkt ubehag som kvalme, hodepine og kramper i mange tilfeller.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.