Hei, bare lurte på om dere kunne beskrive et »hasjvrak’ ?
Mann, 17 år fra Vestfold

Vi ønsker ikke å benytte negativt ladde begreper som «hasjvrak», først og fremst fordi vi ikke anser mennesker som vrak, og også fordi uheldige trekk ved mennesker som bruker hasj ikke nødvendigvis skyldes hasjbruk alene. Vi synes derfor det er mer riktig å snakke om hvilke negative virkninger hasj kan gi. Eksempler på det kan være negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan til og med utløse psykoser og schizofreni hos sårbare personer. Når det gjelder konkrete, synlige virkninger under den akutte rusperioden kan det være røde øyne, sløvhet, uoppmerksomhet, langsomme bevegelser og lattermildhet. Du kan lese mer om hasj her.

Legg igjen en kommentar