Hei. Jeg har ufrivillig fått i meg et legemiddel som heter «Metamina». Det er egentlig et middel som ikke er godkjent i Norge, men enkelte med ADHD-diagnose kan få det foreskrevet. Middelet er på mange måter som amfetamin, men likevel ikke helt likt. Mitt spørsmål er hvor lenge Metamina kan påvises i en blodprøve, og neste spørsmål er hvor lenge det kan påvises i en urinprøve. Setter stor pris på et grundig svar her.
Mann, 30 år fra Akershus

Metamina er også blitt omtalt som dekstroamfetamin. Det betyr at det består utelukkende av høyrevridenende stereoisomerende forbindelser, til forskjell fra for eksempel racemisk amfetamin som består av både levo (venstrevridende)- og dekstro(høyrevridende)amfetaminer. Dekstroamfetamin absorberes raskt ved peroral tilførsel og metaboliseres i stor grad i leveren ved deaminering og hydroksylering, for deretter å utskilles via nyrene.

Denne typen amfetamin blir som du selv nevner, i noen tilfeller brukt til behandling av ADHD.

Metamina vil altså kunne påvises i urin like lenge som annen amfetamin alt fra 2 – 10 dager. I blodet vil det påvises maks et par døgn etter inntak.

Legg igjen en kommentar