rustlf-logo 75x67Hei. Har spørsmål om evt hva forkortelsene AMP, MET, BZD, OP1300, THC og BUP står for jeg ? Da dette erv forkortelsene på Urine Screen drug of abuse sine tester!?
Kvinne, 35 år fra Buskerud

 

AMP: Amfetamin.

MET: Metamfetamin (kan muligens også slå ut på ecstasy)

BZD: Benzodiazepiner.

OP130: Dette er trolig snakk om opioider/opiater i ulike varianter.

THC: Cannabis (hasj og marihuana).

BUP: Buprenorfin, virkestoff i blant annet Subutex, Suboxone og Temgesic.

Legg igjen en kommentar