Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Rivotril

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Når man måler på blodprøve mengde rivotril i blodet , hva er grensen for 0,2 i promille ? Jeg har gått på valium , rhyopnil , flunipam i 35 år sammenhengende å blitt «imun» Første gang jeg fikk valium med legen 5 mg måtte jeg ta 15 stk for å få litt effekt , hva er det som gjør dette at medesin virker dårlig på meg ?
Mann, 51 år fra Vest-Agder

Vi viser til vår artikkelsamling Rusmidler og trafikk – informasjon og lenker . Der finner du all mulig informasjon om faste grenser, bestemmelser, unntak osv.

Straffbarhetsgrense svarende til 0,2 promille for klonazepam (Rivotril) er 0,004 mikromol per liter fullblod.

Faste grenser gjelder ikke ved bruk av legemidler forskrevet av lege.

De faste konsentrasjonsgrensene gjelder ikke i tilfeller der påviste verdier skyldes inntak av potensielt trafikkfarlige legemidler som er forskrevet av lege. En som jevnlig bruker samme dose av et bestemt legemiddel, vil etter en tid utvikle toleranse. Da er ulykkesrisikoen mindre enn hvis et legemiddel brukes bare sporadisk. Slik bruk må kunne dokumenteres av lege, og i slike saker vil en individuell sakkyndig vurdering være nødvendig for å kunne fastslå om føreren var påvirket og eventuell påvirkningsgrad. Det vil også bli vurdert om de påviste konsentrasjonene er forenlige med forskrivningen. Se også artiklene Informasjon til pasienter angående faste grenser for rusgivende stoffer og legemidler og Brudd på Vegtrafikkloven – Behov for sakkyndig vurdering?.

Grunnen til at benzodiazepiner har såpass liten effekt er i de fleste tilfeller toleranse og tilvenning. Det har du trolig i temmelig stor grad fordi du har brukt banzodiazepiner i 35 år.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.