rustlf-logo 75x67Jente på 29 som har narkotikaproblem, oppvekst vilkåra var elendige, mangel på oppmerksomhet og oppfølging. (ung mor som ikke var klar til ansvar). Psykolog mener hun bør få gjennomgang av hva første oppvekstår (veldig dårlig) gikk ut på. Det kan hjelpe psykosen, og få henne til å komme seg videre opp og frem. Er dette riktig? Dette kapittelet er no ferdig og mor har blitt voksen og ansvarsfull, mener sjølv at det blir feil å fokusere på dårlig oppvekst vilkår, der er ikke noe godt, syns det er bedre å få hjelp til å komme seg frem og sjå fremtidens gleder, ikke fortidens sorger og elendighet. Har det noe for seg?
Kvinne, 30 år fra Møre og Romsdal

 

 

RUStelefonen  er en opplysnings- og veiledningstelefon om rus og rusmidler og dette ligger utenfor vårt kompetanseområdet. Vi anbefaler deg å ta kontakt med Mental Helse.

Legg igjen en kommentar