altHei! Jeg har stått på sobril i ca 14 år. Har nå omsider klart å slutte etter nedtrapping. Har vaert pilfering I 12 dager. Men slither vending med kvalme of ubehag. Hove ledge we det vanlig at d’être sitter I?
Kvinne, 34 år fra Oslo

Gratulerer med det du har fått til!

Abstinenser fra Sobril kan vare inntil 6-8 uker., men vil variere fra person til person, og har ofte form av stress, angst, uro, skjelving, kvalme og kramper. Abstinensene vil avta gradvis. Har du hatt angst eller depresjoner i forkant av pillemisbruket, vil du nok i abstinesperioden oppleve at dette blir forsterket, i noen tilfeller også værre enn det var i utgangspunktet før du begynte å ta piller.

Vi antar at du ikke har det spesielt bra i denne perioden. I den sammenheng vil vi anbefale deg et sted som heter Retretten i Oslo. Retretten er et gratis tilbud, og du kan få hjelp på timen uten avtale (du trenger ingen henvisning).

Retretten sier blant annet følgende om medikamentbruk:

«Har du brukt nervemedisiner, smertestillende og/eller sovemedisiner over tid og opplever at det er vanskelig å slutte. Og/eller at du har økende angst, søvnproblemer, føler deg slapp og tung og/eller opplever en dårligere sosial fungering, kan det være et tegn på at du har utviklet en avhengighet til medikamentet du benytter. Mange av Retrettens brukere med denne problematikken opplever at NADA’s akupunkturprogram er et godt hjelpemiddel for å redusere eller å avslutte bruken. Vi har ansatte i Retretten som har egen erfaring med å bruke vanedannende medikamenter og slutte med dem.» Akupunkturen er også et hjelpemiddel i abstinensfasen.

Hvis du ønsker, kan du lese mer om Retretten her.

Legg igjen en kommentar