Velkommen til PIO-senteret

PIO er pårørende i Oslos eget ressurssenter for psykisk helse, og retter seg mot alle som står nær mennesker med psykisk helsesvikt og/eller rusproblemer. Med pårørende mener vi: Foreldre, ektefelle/partner, venner og kolleger, søsken og barn.

PIO-senteret drives av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo, i partnerskap med Oslo kommune. Her kan du få hjelp og støtte til å håndtere de utfordringene du møter som pårørende.Senteret arbeider for å styrke familie- og nettverksperspektivet i  psykisk helsearbeid og for en større vektlegging av behandlingsmetoder som inkluderer familie, partnere og sosialt nettverk. Vi ønsker å bidra til bedre samarbeid mellom tjenesteapparat, brukere og pårørende, og til anerkjennelse av hvilken betydningen bruker- og pårørendemedvirkning har i bedringsprosesser. Vi utvikler og prøver ut verktøy og tiltak som kan bidra til mestring og bedring av den enkeltes livssituasjon. Vi tilbyr kurs og rådgivning til pårørende og fagfolk og arrangerer åpne møter om aktuelle tema.

telefon ikonLandsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) har rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22

LPPs rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus, tilbyr rådgivning knyttet til den enkeltes situasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet. Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter, og pårørendes behov, og har kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig livssituasjon.

Rådgivningstelefonen er tilknyttet PIO-ressurssenter for psykisk helse, og er åpen for pårørende fra hele landet, fra kl 10 – 15 mandag til fredag, og fra kl 10 – 19 på tirsdag. Rådgivningen skjer i samarbeid med LPPs lokallag.