Hei. Min kjæreste er bipolar, og sliter dermed en del med depresjoner. Han har nå fått en ide om at han skal røyke marihuana fordi han mener at det er bra mot hans sykdom. Han argumenterer med at det er brukt medisinsk mot bipolar lidelse i USA, og at det ikke har noen beviste skadevirkninger. Han har ikke røyka enda, men dette er en pågående debatt i hjemmet, og jeg er veldig imot det. Jeg ønsker ikke at han skal begynne med det, heller ikke prøve det. Kan dere gi meg noen gode argumenter mot bruk av marihuana for deprimerte? Gjerne solid forskning. Dette er en debatt jeg har tenkt å vinne! 🙂
Kvinne, 24 år fra Oslo

Vi vil begynne med å skrive litt om bruk av cannabis som medisin. Begrepet «medisinsk bruk» kan egentlig benyttes om alt som brukes for å oppnå en (subjektiv) opplevelse av bedring i en tilstand. Eksempler på dette er å bruke sjokolade som medisin ved PMS og cognag ved forkjølelse. Noe helt annet er bruk av legemidler. I motsetning til medisiner er legemidler underlagt strenge kontroller og tester som gjør det mulig å kunne si noe sikkert om virkeområde og bivirkninger. I den siste tiden har det vært en del fokus på bruk av cannabis i legemidler. Her dreier det seg om at kjemisk fremstilt THC (virkemiddelet i cannabis) brukes i godkjente legemidler som bl.a gis til personer med MS. Grunnen til at dette nå er lovlig er at det, etter mye og grundig forskning, er dokumentert en positiv effekt av dette legemiddelet for denne pasientgruppen.

Når det gjelder bruk av cannabis mot depresjoner kan det være litt mer komplisert. Grunnen til det er at cannabis påvirker mennesker så forskjellig, og nettopp depresjoner kan være en bivikning av cannabisbruk for noen. Vi kan ikke utelukke at noen opplever cannabis som en god medisin mot depresjon, samtidig vet vi at mange blir mer deprimerte hvis de begynner med det. Når det gjelder gode argumenter finnes det sikkert like mange både for og imot. Det som kanskje er mest viktig i denne debatten er at cannabisbruk i Norge er forbudt, og at ved å gjøre seg avhengig av dette gjør man seg samtidig til kriminell. Hvis du vil lese mer om cannabis og eventuelle helsevirkninger kan du se på denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar