Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Mamma og alkohol?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

altI dag slås det forståelig nok, hardt ned på rus innen en familie der det finnes barn. Men tenk om det finnes en mamma som drikker, og samtidig går det ikke nevneverdig ut over barna bl.a. fordi hun har et godt nettverk. Barnehagen og helsestasjonen bekrefter at barna har en helt naturlig utvikling, helt aldersadekvat. I tillegg har de ingenting å bemerke negativt angående barna, de utvikler seg godt og er glade og lykkelige. Det betyr med andre ord at barna har det bra. Tenk videre at denne mammaen vil ha hjelp. Men hun tør ikke la seg innlegge på en avrusingsklinikk, nettopp fordi da kommer barnevernet og henter barna, og vi alle vet hva det kan bety. Barna kan bli ødelagt for resten av sitt liv. Det har erfarne psykologer uttalt. De sier at å miste sin mor og far, og bli tvunget inn i en fosterfamilie, er en svært traumatisk opplevelse som vil skade de for livet. Derfor blir mitt spørsmål. Finnes det en klinikk i Norge som er 100% diskret? Som ikke har rapporteringsplikt til noen, slik at denne mammaen endelig kan få den hjelpen hun trenger? Og at barna dermed får den hjelpen de trenger, ikke den hjelpen samfunnet tror er best? Fordi den hjelpen samfunnet tror er best, vil ødelegge barna.
Mann, 38 år fra Buskerud

Det naturlige var kanskje i en slik situasjon at far til barna tok seg av dem mens mor var innlagt. Og barnevernstjenesten kommer ikke automatisk og overtar omsorgen for barna dersom et av foreldrene er innlagt på sykehus/behandlingssted. Det kommer an på om mor har sørget for at far eller andre i familien tar seg av barna mens hun er i behandling. Slikt skjer jo hele tiden. Den som sliter med avhengighet har pasientrettigheter på lik linje med andre pasientgrupper, og trenger nødvendigvis ikke være en dårlig omsorgsperson av den grunn. På sidene til Fritt sykehusvalg er det en oversikt over offentlige behandlingssteder, eller steder som det offentlige kjøper plasser fra. Det finnes også private behandlingssteder som Vangseter, f.eks. Det kommer litt an på om det er alkohol eller narkotika det er snakk om. Alle behandlingssteder har taushetsplikt, enten det er private eller offentlige. Men de har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de tror at barna lider overlast i hjemmet, men ved å spørre om barnas situasjon vil de jo fort gjøre seg opp en mening om det. Er barna vel ivaretatt, er det jo ingen grunn til å sende en bekymringsmelding til barnevernet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.