Hvor skadelig er hasj hvis du røyker det en til to ganger i måneden?
Kvinne, 17 år fra

Hasj kan gi flere skadevirkninger, hvilke avhenger bl.a. av hvor ofte og hvor mye du røyker, men også av individuell sårbarhet. Desto mindre og sjeldnere du røyker, desto mindre sjanser har du for å utvikle avhengighet samt oppleve negative konsekvenser av bruken. Hasj har negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan til og med utløse psykoser og schizofreni hos sårbare personer. Men, graden av negative virkninger er forskjellig for alle så det er vanskelig å si noe mer konkret om hvor farlig 1-2 inntak i måneden er for deg spesielt.

Legg igjen en kommentar