Er det ingen når det trengs?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

paragraf litenEn som har vært alvorlig syk p.g.a.feil og fikk muskeldiagnose man ikke kan helbrede,så derfor ser ingen annen vei da staten nå tar så mye for medisiner å økte egenandeler hvor ikke hanvisninger er med pluss nektes å få hjelp av sykehuset for gjentatte tann/kjevebetenelser å nå ser bare en vei.Si farvel til dette molbolandet for lovnader både fra stat,sykehus og leger er ikke fulht opp da jeg har noen gode perioder,men nå etter snart 15år å 12 av den alene på bygda krever fagfolk det umulige av meg som p.g.a.at ingen gode leger vil jobbe lenge her å fastlegen ble nektet det det kostet å kjøre fra byen å hit som tar 1time.

Etter kommunen sluttet å betale den støttetimer vi hadde er jeg utslitt å vil bare avslutte dette livet med søknader på blåresepter hvert andre år, hvert år for å importere det dere fjernet i sommer å derfor orker ikke å være ensom å rusfri på 18året fordi staten krever så mye av meg med en diagnose alle støttet opp om i begynnelsen ved å gi meg det som var best,men nå etter man fikk ett fungerende liv forsvant det også så fastlegen må sende meg til alle avdelinger bare for å se meg dø snart av overdose å kansje imorgen for legevakt kommer aldri hit da det som regel er de på øyene som har vakt å da må bruke ambulansebåten som koster mere enn hva jeg er verdt også å syk tilstand,så måtte vente til hverdag å ta buss til fastlagen å nå gidder jeg ikke mere rett å slett for hva med mine krav?Har aldri merket at jeg har rettigheter i hverken psykisk eller vanlig helsevesen her på ytre Nordmøre å ingen kommer hit utenom levereanse av medisin fra hjemmesykepleien 1gang pr uke. Det er livet mitt å stå opp,kaffe å medisin,middag og hvile å medisin å håpe på å sove lengst mulig,men helst ikke våkne å en dag må det gå.
Mann, 45 år fra Møre og Romsdal

Som pasient har du rettigheter overfor helsetjenesten. Fritt sykehusvalg gir deg rett til å velge hvilket sykehus du skal bli behandlet eller vurdert ved. Du har rett til øyeblikkelig hjelp og til nødvendig helsehjelp. Du har rett til innsyn i journal og informasjon om mulig risiko og bivirkninger. Er du blitt påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten, kan du ha krav på erstatning. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven. Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialsithelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og lov om psykisk helsevern samt flere andre lover og forskrifter.

Pasientrettighetsloven gjelder for all helsetjeneste i Norge, både den offentlige og den private helsetjenesten. Den offentlige helsetjenesten kan deles inn i tre tjenesteområder: kommunehelsetjenesten (også kalt primærhelsetjenesten), spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Pasientrettighetsloven gir blant annet regler om:

  • Retten til å bli pasient – retten til å få vurdert sin helsetilstand og til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist
  • Retten til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen og til å få informasjon
  • Retten til taushet om personlige opplysninger
  • Retten til innsyn i egen journal
  • Retten til å klage og andre saksbehandlingsregler som skal sikre at pasienten oppnår sine rettigheter
  • Samtykke til helsehjelp

Les mer om pasienters rettigheter på Helsedirektoratets sider;

Dine rettigheter.

Her er lenker til aktuelle steder du kan få hjelp:

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.