paragraf litenEn som har vært alvorlig syk p.g.a.feil og fikk muskeldiagnose man ikke kan helbrede,så derfor ser ingen annen vei da staten nå tar så mye for medisiner å økte egenandeler hvor ikke hanvisninger er med pluss nektes å få hjelp av sykehuset for gjentatte tann/kjevebetenelser å nå ser bare en vei.Si farvel til dette molbolandet for lovnader både fra stat,sykehus og leger er ikke fulht opp da jeg har noen gode perioder,men nå etter snart 15år å 12 av den alene på bygda krever fagfolk det umulige av meg som p.g.a.at ingen gode leger vil jobbe lenge her å fastlegen ble nektet det det kostet å kjøre fra byen å hit som tar 1time.

Etter kommunen sluttet å betale den støttetimer vi hadde er jeg utslitt å vil bare avslutte dette livet med søknader på blåresepter hvert andre år, hvert år for å importere det dere fjernet i sommer å derfor orker ikke å være ensom å rusfri på 18året fordi staten krever så mye av meg med en diagnose alle støttet opp om i begynnelsen ved å gi meg det som var best,men nå etter man fikk ett fungerende liv forsvant det også så fastlegen må sende meg til alle avdelinger bare for å se meg dø snart av overdose å kansje imorgen for legevakt kommer aldri hit da det som regel er de på øyene som har vakt å da må bruke ambulansebåten som koster mere enn hva jeg er verdt også å syk tilstand,så måtte vente til hverdag å ta buss til fastlagen å nå gidder jeg ikke mere rett å slett for hva med mine krav?Har aldri merket at jeg har rettigheter i hverken psykisk eller vanlig helsevesen her på ytre Nordmøre å ingen kommer hit utenom levereanse av medisin fra hjemmesykepleien 1gang pr uke. Det er livet mitt å stå opp,kaffe å medisin,middag og hvile å medisin å håpe på å sove lengst mulig,men helst ikke våkne å en dag må det gå.
Mann, 45 år fra Møre og Romsdal

Som pasient har du rettigheter overfor helsetjenesten. Fritt sykehusvalg gir deg rett til å velge hvilket sykehus du skal bli behandlet eller vurdert ved. Du har rett til øyeblikkelig hjelp og til nødvendig helsehjelp. Du har rett til innsyn i journal og informasjon om mulig risiko og bivirkninger. Er du blitt påført skade etter behandlingssvikt innen den offentlige helsetjenesten, kan du ha krav på erstatning. Disse pasientrettighetene er i hovedsak regulert av pasientrettighetsloven. Loven gir regler om forholdet mellom pasient og helsetjeneste/helsepersonell og setter fokus på pasienten og pasientens behov. Loven må imidlertid sees i sammenheng med andre lover som berører helsetjenesten som for eksempel helsepersonelloven, spesialsithelsetjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven og lov om psykisk helsevern samt flere andre lover og forskrifter.

Pasientrettighetsloven gjelder for all helsetjeneste i Norge, både den offentlige og den private helsetjenesten. Den offentlige helsetjenesten kan deles inn i tre tjenesteområder: kommunehelsetjenesten (også kalt primærhelsetjenesten), spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten.

Pasientrettighetsloven gir blant annet regler om:

Les mer om pasienters rettigheter på Helsedirektoratets sider;

Dine rettigheter.

Her er lenker til aktuelle steder du kan få hjelp:

Legg igjen en kommentar