rustlf-logo 75x67Hei Jeg jobber som fengselsbetjent ved Larvik fengsel. Dette er ett fengsel for unge gutter. Jeg har fått i oppgave å få tak i brosjyremateriell ang rus og psykiatri. Har dere noen GRATIS brosjyrer innen disse emnene? Jeg ser inne på siden deres at dere har brosjyrer på div rusmidler. Disse så enkle og oversiktelige ut :o) Det hadde vært positivt for innsatte og ansatte om det i fengselet hadde vært tilgjengelig brosjyremateriell på rusmidler. På forhånd takk :
Kvinne, 46 år fra Telemark

Om du ønsker en papirkopi av brosjyrene våre – eller annet materiale – tilsendt, kan du kontakte Helsedirektoratets Trykksakekspedisjon:

Åpningstider: Tirsdag – torsdag 12.00 – 14.00.

Telefon: 24 16 33 68

Faks: 24 16 33 69

E-post: trykksak@helsedir.no

Legg igjen en kommentar