Har inntatt ca 1,5 liter sprit pr dag i mange dager. Har nå akutte sterke kramper i magen. Kan det være noe farlig? Er det vanlig? Hva kan en gjøre for å bedre følgende av spriten? Vanskelig å slutte, da en blir så dårlig at en føler en må reparere. Hva gir de på rehab for å lette denne perioden? Hva er symptomene på alvorlig spritforgiftning?
Mann, 49 år fra Vestfold

Når du har drukket så mye over flere dager er det helt normalt å få tilsdels kraftige abstinensreaksjoner. Dette kan oppleves som meget ubehagelig, og det kan være farlig dersom du får sterke kramper og/eller forvirringstilstander (alkoholisk delirium). Delirium sees typisk etter intense drikkeperioder hos personer som har drukket mye over flere år, og symptomer i tillegg til kramper og hallusinasjoner er søvnvansker, angst, irritasjon, kvalme og svettetokter. Det er lite du kan gjøre i ettertid for å redusere følgene av spriten, og det er som du selv er inne på, mange som trenger hjelp til avrusning. Hva de gir for å lette plagene på inneliggende avrusning varierer fra tilfelle til tilfelle, men ofte kan det være snakk om rampestillende og lett beroligende. Det vanligste symptomet på alvorlig alkoholforgiftning er komatøs tilstand hos personen som har drukket (ved inntak av «vanlig» alkohol, dvs etanol).

Legg igjen en kommentar